Privacy verklaring

De keukentafel waarborgt uw privacy en zorgt ervoor dat al uw gegevens veilig worden behandeld, dit wordt in meer details hieronder uiteengezet. De keukentafel is een kleinschalig cateringbedrijf dat enkel gegevens gebruikt voor directe communicatie met de klant of leveranciers.

 


Uw gegevns

Reservatieformulier: Voor reservaties worden de gegevens: naam, email adres en telefoonnummer opgevraagd en bewaard tot en met de dag van het evenement. 

Nieuwsbrief: De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd na ondubbelzinnige toestemming en bewaart de volgende gegevens: naam, voornaam, email adres. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het programma mailchimp gevestigd in de USA.  Ook zij waarborgen de veiligheid van uw gegevens in lijn met de Europese privacy wetgeving.  Uw gegevens worden bewaard tot 

Squarespace: Deze website maakt gebruikt van het platform Squarespace. De optie uw IP adres te onthouden is uitgeschakeld. 

Cookies: Deze website maakt gebruik van de basis cookies, het gebruik van persoonlijke analytische cookies zijn echter uitgeschakeld. 


Uw rechten 

Recht op inzage: de gegevens kunnen ten alle tijden opgevraagd worden. 

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Dan worden die onmiddellijk aangepast als erom gevraagd wordt.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de gegevens kunnen ten alle tijden op vraag verwijderd worden.